Privacy gaat iedereen wat aan

De AVG zorgt voor grip op persoonsgegevens. En dat betekent ook iets voor u als ondernemer. Heeft u bijvoorbeeld de basis op orde, dus de juiste grondslag voor uw verwerking? Heeft u een overeenkomst met al uw verwerkers? En weet u wat u moet doen bij een datalek? De Autoriteit Persoonsgegevens helpt u op weg met praktische informatie.Wat betekent de privacywet voor jou?